இயேசு வருகையின் ஆதாரம்

image

பிரெசில் மருத்துவமனையில் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தை இரண்டு கைகள் ஒட்டி பிறந்தது, பெற்றோர்கள் அதனை அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிரித்து எடுக்குமாறு மருத்துவர்களிடம் கூறினார். அறுவை சிகிச்சையும் எளிதாக நடந்தது. ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அந்த குழந்தையின் கைகளை பிரித்த போது அதன் கையில் "JESUS IS COMING BACK SOON" ( இயேசு விரைவில் திரும்பி வருவார்) என்று எழுதப்பட்டிருந்தது, அதை கண்ட மருத்துவர்கள் அழ தொடங்கினார். சிறிது நேரத்தில் மருத்துவமனை முழுவதும் அனைவரும் வியந்தனர், சிறிது நேரத்தில் அந்த குழந்தை இறந்தது அனைவரும் இறைவன் இந்த செய்தியை நமக்கு தெரிவிக்கவே இந்த குழந்தையை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று எண்ணினர்.

கர்த்தரைக் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள்.